KALASTUS

PYHÄJÄRVEN VIEHEKALASTUSLUPA

Pyhäjärven viehekalastuslupa oikeuttaa kalastamaan kaikilla vapakalastusvälineillä Pyhäjärven jäsenosakaskuntien vesialueilla Pyhäjärven pääaltaalla. Mustolanjoki ja Hanelinlampi eivät kuulu viehekalastusyhtenäislupa-alueeseen.

Kalastusluvalla ei saa kalastaa Pyhäjärvessä olevilla yksityisillä vesialueilla, Varmonniemen osakaskunnan vesialueella eikä Niinikummun kalaveden osakaskunnan vesialueella Ätäsköllä. Kalastuslupa ei myöskään oikeuta liikkumaan rajavyöhykkeellä.

Pyhäjärven viehelupa-alueen kartta

 

Seisovat pyydykset tulee kiertää vähintään 50 metrin etäisyydeltä ja nuotta vähintään 100 metrin etäisyydeltä

Kalastuslupa on henkilökohtainen ja voimassa kalenterivuoden loppuun, viikon tai vuorokauden.

 

Kalatalousalue suosittelee:

 • Koukkujen kärkien määrää rajoitetaan siten, että raksissa/vieheessä saa olla enintään 3 koukun kärkeä
 • Venekuntaa kohti käytetään enintään 10 vapaa


Hinnat:

 • Viehelupa/paikkakuntalaiset (Kiteen kaupungissa ja entisen Uukuniemen kunnan alueella asuvat)
  20 € / vuosi
  lisäuistimet 5€ / kpl
 • Viehelupa/ulkopaikkakuntalaiset
  25 € / vuosi
  lisäuistimet 5 € / kpl
 • 10 €/ viikko
  5 € / vrk
  lisäuistimet 5 € / kpl
 • 20 € / vrk, ei vaparajoitusta (ei tarvita lisäuistimia)

 

Useammalla vieheellä kalastettaessa täytyy aina ostaa Pyhäjärven viehelupa
(tai osakaskunnan lupa jos kalastaa vain tietyn osakaskunnan alueella).
Kalastonhoitomaksuun sisältyvään viehelupaan ei myydä lisäuistimia.
Kh-maksuun sisältyvä viehelupa käy vain yhdestä lisävieheestä.

 

Kalastuslupien myyjät:

 • Kesälahti:
  Pivanka, Kesälahdentie 1, puh. 020-779 2790
  Monimesta, Kesälahdentie 37, puh. 042- 475 5790
 • Kitee: Kesport Kitee, Kiteentie 7, 010- 666 6370
 • Joensuu: Jokierä, Voimatie 12, puh. 044-764 6309
 • Kalakortti.com

Kalastusluvat voi maksaa myös pankkiin kalatalousalueen tilille:

OP FI49 5139 0340 0012 99

Maksukuitissa on oltava luvan haltijan nimi, luvan voimassaoloaika ja vapamäärä.

 

Kalojen alamitat, rauhoitukset ja saaliskiintiöt

 • Kuha 42 cm
 • Rasvaevällinen järvilohi ja järvitaimen rauhoitettu ympäri vuoden.
 • Rasvaevättömän järvilohen kalastus sallittu ympäri vuoden. Alamitta 60 cm, Saaliskiintiö: vapaa-ajankalastuksessa sallitaan enintään yhden rasvaevättömän järvilohen saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti
 • Rasvaevätön järvitaimen vähintään 50 cm.
 • Harjus 35 cm. Rauhoitettu huhti- ja toukokuussa
 • Nieriä 60 cm. Rauhoitettu syys-, loka- ja marraskuussa

 

Verkkokalastusta koskevia rajoituksia   

Pintaverkolla kalastettaessa pienin sallittu solmuväli 65 mm ja suurin verkon korkeus 6m. (rajoitus ei koske muikun kalastusta)

Syrjäsalmi: seisovilla pyydyksillä kalastus kielletty 100 m säteellä rauta- ja maantiesillasta.
Piikkeensalmi ja Juurikkasalmi: seisovilla pyydyksillä kalastus kielletty 100 m säteellä sillasta.
Kieltoalueet löytyvät kalastusrajoitus.fi -palvelusta.

Verkko- ja katiskalupia myyvät osakaskunnat

 

Lupatiedot ja kalastusrajoitukset tulostettavassa muodossa:

lupatiedote 2023

 

Kalastusrajoitus.fi

Suomessa on laajat yleiskalastusoikeudet ja hyvät kalastusmahdollisuudet. Yleiskalastusoikeuksia ovat kalastonhoitomaksun oikeuttama viehekalastus yhdellä vavalla ja vieheellä sekä maksuttomat onginta, pilkintä ja silakan litkaus. Osassa vesistä kalastusta on kuitenkin rajoitettu. Kalastusrajoituspalvelusta löytyy tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Palvelusta löytyvät vesialueet, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on rajoitettu kalastuslain ja ELY-keskusten päätösten nojalla. Viranomainen on merkinnyt palveluun nykytiedon pohjalta vaelluskalavesistöt. Palvelusta löytyvät myös luonnonsuojelulain mukaiset kalastuskieltoalueet, vaelluskalavesistöjen muut kalastusrajoitukset ja ELY-keskusten uuden kalastuslain mukaiset kalastusta rajoittavat päätökset.
Kalastusrajoituspalvelusta vastaa maa- ja metsätalousministeriö yhdessä ELY-keskusten kanssa. Tiedot rajoituksista päivitetään palveluun arkipäivisin.
Linkki: https://kalastusrajoitus.fi

Kalastonhoitomaksu

Kalastonhoitomaksu on monelle kalastajalle olennaisin kalastuslupa. Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä. Kalastonhoitomaksua ei tarvitse maksaa, kun on täyttänyt 65 vuotta. Maksamisen tarpeen määrittää kalastajan syntymäpäivä, ei syntymävuosi. Onkimiseen, pilkkimiseen ja silakanlitkaamiseen ei tarvita kalastuslupia, vaan ne kuuluvat yleiskalastusoikeuksiin.
Kalastonhoitomaksulla voit kalastaa yhdellä vavalla suuressa osassa maata, mutta ei kaikilla vesillä: rajoituksia on rauhoitetuilla vesialueilla, erillisen luvan vaativilla erityiskohteilla tai vaelluskalapitoisissa koski- ja virtavesissä. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa vapaa-ajan kalastukseen myös Suomen talousvyöhykkeellä ja valtion yleisellä vesialueella meressä. Verkkopalvelusta Kalastusrajoitus.fi voi tarkistaa karttapohjalta kalastuskiellot sekä -rajoitukset koko Suomen laajuisesti.
Lisätietoa kalastonhoitomaksusta:
eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu.html